Změnila Call Smartly chování uživatelů?

  in Aktivita, Aplikace, Produktivita, Statistiky - 13/04/2017

Call Smartly má, kromě jiného, také přispívat ke zvyšování efektivity obchodníků. Efektivitu ovlivňují různé vstupy – od dovedností, kvality call skriptu, přes zdroje kontaktů až k aktivitě obchodníků ve dnech nebo hodinách. Právě posun v době telefonátů – kdy uživatelé telefonují – nás zaujal při pohledu na data z posledních měsíců.

V Q3 2016 se telefonovalo víc dopoledne

V průběhu minulého roku jsme upozorňovali, že uživatelé Call Smartly navolí víc čísel dopoledne než odpoledne, ale přitom si domluví přibližně stejný počet schůzek nebo objednávek.

Je to vidět grafu aktivity uživatelů za třetí čtvrtletí:

call smartly aktivita hod q3

Proč jsme na to upozorňovali?

Především proto, že vyšší aktivita neodpovídala výsledku – odpolední hodnoty domluvení zase tolik nezaostávaly za dopoledními.

To znamená, že uživatelé svůj dopolední čas netrávili tak efektivně, jako když telefonovali odpoledne.

V Q4 se aktivita vyrovnala

O to potěšující bylo, když jsme viděli, že ve čtvrtém kvartálu začali uživatelé svůj čas využívat efektivněji a začali telefonovat víc i odpoledne:

call smartly aktivita hod q4

K této změně snad přispěly naše upozorňování na toto téma tady na blogu a samozřejmě také to, co mohli uživatelé vyčíst ze svých online účtů.

V Q1 2017 už se odpoledne telefonovalo víc

Další posun je vidět z čísel za první kvartál. Tam už dokonce odpolední aktivita převýšila dopolední.

call smartly aktivita hod q1

Pro nás zajímavé je i to, že objem telefonátů se v podstatě zdvojnásobil. Způsobil to samozřejmě nárůst uživatelů, ale z jejich počtu víme, že se na něm podílela i jejich vyšší aktivita.

Pokud chcete vidět více statistik za rok 2016 podívejte se na infografiku Jak se telefonovalo v roce 2016.

Měsíční vývoj si můžete prohlédnout na slidech tady:

Závěr pro vás

My pracujeme s agregovanými daty. Ta nemusí být, a nebudou, pro vaši situaci, obor a cílovou skupinu tolik vypovídající, jako vaše vlastní.

Proto tak, jak budete shromažďovat data z vašeho telefonování, nahlížejte do vašeho osobního účtu a upravujte svou aktivitu podle vašich osobních výsledků.