Je pro vás lepší úspěšnost 34% anebo 46%?

  in Aplikace, Tým, Úspěšnost - 15/10/2016

Úspěšnost vašich telefonátů liší podle toho, komu voláte anebo co říkáte. Co když se zdroje, odkud čerpáte kontakty anebo fráze, které používáte liší v úspěšnosti třeba o třetinu a vy to nevíte? Využijte možnost srovnávání vývoje úspěšnosti v online účtu Call Smartly.

Text níže odpovídá výstřižku z videa z mého webináře. Můžete si video pustit (trvá 2:48) nebo text přečíst. Je to na vašich preferencích.

Testujte hypotézy

Spousta věcí v životě je o testování, o ověřování hypotéz. U telefonátů je to tak se skripty (s tím, co říkáte) nebo zdroji kontaktů (s tou či onou databází, odkud čerpáte kontakty).

Proto říkám, že dokud nezačnete telefonovat, jsou všechno jenom hypotézy. Ale vytáčení čísel samo o sobě nepomůže. Výsledky telefonátů ještě musíte měřit a následně vyhodnocovat.

Co je zajímavější?

Váš telefonát, říkám tomu skript, by měl ve své zájmové větě obsahovat něco, co zákazníka zaujme. Jenže co to bude?

Věřím, že vaši zákazníci z vašich produktů nebo služeb získávají víc než jeden užitek. Zaujme je víc, že ušetří nebo vydělají, sníží náklady nebo zvýší zisk, zkrátí nebo urychlí nějaký proces?

Ano, vnímání užitku se bude lišit člověk od člověka, ale až budete mluvit s více než pěti, deseti zákazníky, přestane se jejich “zájem” lišit a vy je budete moci zahrnovat do skupin podle užitku, který je zajímá nejvíc.

Vy tak poznáte, o čem s nimi máte v telefonu mluvit. Jen musíte přestat odhadovat a začít systematicky pracovat.

Změřte a vyhodnoťte

Vezměte tedy skript obsahující fráze nebo věty, které chcete testovat a nějakou dobu podle něj telefonujte. Jestli týden, dva nebo měsíc záleží na tom, kolik rozhovorů za tu dobu uděláte. Čím jich bude víc, tím bude vyšší vypovídací schopnost vašich dat.

Samozřejmě používejte Call Smartly v mobilu k zaznamenávání výsledků.

Potom si vezměte další skript a telefonujte podle něj, nejlépe ve stejném objemu a období. Pak už se jen ve svém online účtu Call Smartly podívejte, jak se lišila vaše úspěšnost v těchto dvou obdobích.

Třeba tam najdete něco podobného:

úspěšnost telefonátů call smartly

Největší rozdíl v úspěšnosti mezi týdny 5. až 9. září (oranžová) a 12. až 16. září (zelená) byl ve středu – 9 procentních bodů – a ve čtvrtek – 12 procentních bodů. Když procentní body přepočteme na procenta zjistíme, že telefonování bylo v dané dny úspěšnější o 26% a 35%.

Kdybyste takto srovnali úspěšnost dvou různých skriptů, zdrojů kontaktů anebo jakýchkoli kampaní, hned byste viděli rozdíl – a mohli byste pracovat víc s tím, co bylo úspěšnější – třeba i o třetinu!

Kde to najdete

Funkcionalitu srovnávání vývoje úspěšnosti v čase najdete ve svém online účtu Call Smartly.

Můžete sledovat vlastní úspěšnost jako jednotlivec anebo úspěšnost vašeho týmu jako celku a jeho jednotlivých členů, když jste manažer a máte v Call Smartly vytvořený tým.  

Vneste do svého telefonování trochu systematické práce. Byla by škoda, kdybyste zůstali jen u jedné verze zájmové věty nebo databáze. Co když necháváte třetinu obchodů někomu jinému?