Jak vizualizace přispívá k motivaci

  in Aktivita, Motivace - 17/12/2016

Call Smartly využívá jeden z psychologickým principů, který přispívá k motivaci. Tím principem je vizualizace.

Jak na nás vizualizace působí a proč pomáhá při získávání motivace vysvětlovala ve svém vystoupení na konferenci Telefonujte chytře Nikola Šraibová, která koučuje obchodníky při dosahování jejich obchodních a životních cílů.

Nejjednodušším příkladem vizualizace je přesouvání předmětů z leva do prava za každý náš počin, nehledě na výsledek. Nikola uvedla příklad obchodníka, který překládal kancelářské sponky z jedné nádoby do druhé za každý uskutečněný telefonát – to ještě před tím, než byla na světě Call Smartly :)

Vizuální vjemy působí na mozek pozitivně

1) Viditelný pokrok je odměnou

Vizuální zpětná vazba pokroku nebo posunu vpřed je pro mozek něco jako odměna – a díky této odměně chce mozek získat další. To znamená, že chce zopakovat aktivitu, která k ní vedla.

2) Mozek chce dokončovat

Rozdělaná práce lidskému mozku “nedá spát”. Ve chvíli, kdy vizuální zpětná vazba ukazuje, že před sebou máme cílovou nádobu poloprázdnou, mozek má přirozenou tendenci pokračovat v aktivitě, která ji naplní.

Call Smartly využívá oba tyto principy, aby podporovala vaši motivaci – vidíte, kolik jste navolili čísel a zároveň si můžete nastavit cíle buď pro vytáčení, dovolání nebo domluvení. Už nemusíte používat kancelářské sponky 😉

Podívejte se na celý záznam vystoupení Nikol Šraibové a také na vystoupení ostatních řečníků na konferenci Telefonujte chytře 30.8. 2016.