Historie úspěšnosti telefonátů uživatelů Call Smartly

  in Statistiky, Úspěšnost - 10/08/2017

Poprvé od spuštění Call Smartly jsme se podívali na data zachycující úspěšnost telefonátů uživatelů aplikace. Proměnná “úspěšnost” je v aplikaci vypočítaná jako poměr hodnot “domluveno” a “dovoláno”.

Z hlediska vývoje, po oscilaci kolem hodnoty 39%, což je průměr za celé sledované období, úspěšnost klesla ve druhém kvartálu 2017 o několik procentních bodů k hodnotám bližším třicítce. Uvidíme, jak se bude vyvíjet ve třetím, poprázdninovém kvartálu.

Pro lepší představu jsme z dat vytáhli i pár dalších hodnot – jako minima, maxima a nejčastější hodnotu úspěšnosti.

Data vychází z výsledků celkem 64802 rozhovorů zaznamenaných uživateli aplikace. Každý uživatel má přístup k datům o vývoji úspěšnosti svých vlastních hovorů v osobním online účtu.

uspesnost telefonatu Call Smartly 170728