Call Smartly na konferenci Telefonujte chytře

  in Aplikace, Úspěšnost - 08/09/2016

V úterý 30. srpna 2016 proběhla konference Telefonujte chytře, které byla aplikace Call Smartly partnerem. Vystoupilo na ní několik přednášejících s různými tématy, která byla zaměřená na oslovování nových klientů a zákazníků. 

Na konferenci jsem vystupoval se dvěma příspěvky, z nichž bych rád uživatele Call Smartly upozornil na několik myšlenek a doporučení.

Funguje telefonování?

Je nesprávné přemýšlet jestli telefonování funguje ANO/NE. Správnější je měřit JAK/NAKOLIK funguje a pracovat na zvyšování této míry úspěšnosti.

Lidé mají často tendenci vyjadřovat se v absolutních veličinách – buď a nebo.

Obchodníci to také rádi dělají. Třeba když mluví o tom, jestli telefonování funguje nebo ne, jestli jsou na trhu příležitosti nebo ne anebo jestli zákazníci jejich produkt chtějí nebo ne. V těchto případech jsou odpovědi ANO/NE nesprávné, protože skutečnost je někde mezi. 

Tady přichází na řadu měření a v případě telefonování je vhodným nástrojem Call Smartly. Platí zde totiž slova klasika, že co neměříme, to neřídíme – a tedy nemůžeme zlepšovat.

Call Smartly v online účtu například ukazuje vývoj úspěšnosti telefonátů uživatele, jak jsem ukázal na tomto slidu:

konference telefonujte chytře úspěšnost telefonování

Z grafu je zřejmá klesající tendence úspěšnosti všech uživatelů Call Smartly v období 16.5. až 23.6.2016 (uživatel si může období sám libovolně měnit), kdy se úspěšnost snížila o deset procentních bodů z úrovně kolem 40% na 30%.

Pokud takový vývoj zachytíte u svého vlastního telefonování anebo u telefonování vašeho týmu, můžete začít hledat důvody a včas sjednat nápravu.

Tedy když tyto údaje budete mít. Když nebudete, klesající úspěšnost nezaregistrujete, po nějaké době ji nebudete schopni kompenzovat zvýšenou aktivitou a vaše prodejní výsledky klesnou.

Porovnávejte úspěšnost zdrojů kontaktů

Nápravu můžete hledat, a Call Smartly k tomu využít, při poměřování úspěšnosti dvou i více call skriptů anebo při porovnávání dvou i více zdrojů kontaktů.

Zdrojů kontaktů je spousta. Obchodníci se ale často spoléhají jen na jeden, který, ať je sebelepší, často nestačí k tomu, aby dosáhli požadovaných výsledků.

konference telefonujte chytře zdroje kontaktů

Přistupujte ke zdrojům kontaktům jako k portfoliu, které na jedné straně musíte budovat a rozvíjet a na straně druhé vyhodnocovat, který ze zdrojů vám přináší vyšší výsledky.

K porovnání zdrojů mohou opět využít Call Smartly a v online účtu graf sledování úspěšnosti telefonátů. Kromě historického vývoje může uživatel také poměřovat úspěšnost ve dvou časových obdobích, která si sám libovolně zvolí.

Například na tomto slidu jsem ukazoval rozdíl mezi úspěšností všech uživatelů Call Smartly v červnu a červenci:

konference telefonujte chytře srovnání úspěšnosti telefonátů

Z grafu je vidět, že úspěšnost v červenci byla nižší než v červnu.

Z hlediska využitelnosti této srovnávací schopnosti Call Smartly online účtu si každý uživatel může nastavit libovolné období, třeba dva poslední týdny týden na týden, a porovnat úspěšnost zatímco první týden telefonoval kontaktům z Facebooku a druhý týden kontaktům z Linkedin (anebo jakýchkoli jiných zdrojů nebo databází).

Telefonujte chytře

Telefonovat chytře neznamená jen to, co říkáte do telefonu. Je to i to, co uděláte před a po telefonátu. Tedy co děláte pro získávání kontaktů a jak vyhodnocujete své telefonáty.

konference telefonujte chytře 3 doporučení