Historie úspěšnosti telefonátů uživatelů Call Smartly

Poprvé od spuštění Call Smartly jsme se podívali na data zachycující úspěšnost telefonátů uživatelů aplikace. Proměnná “úspěšnost” je v aplikaci vypočítaná jako poměr hodnot “domluveno” a “dovoláno”. Z hlediska vývoje, po oscilaci kolem hodnoty 39%, což je průměr za celé sledované období, úspěšnost klesla ve druhém kvartálu 2017 o několik procentních bodů k hodnotám bližším třicítce. […]

  in Statistiky, Úspěšnost - 10/08/2017