Jaroslav Gall
PodnikejOdolne.cz

www.jaroslavgall.cz

Doktor filozofie, který uzdravuje finanční situace jednotlivců a rodin. Velmi dobře se orientuje v problematice nemovitostí a katastru, kde těží ze zkušeností z práce na kastrálním úřadě ČÚZK. Školí lekce finanční gramotnosti na třech školách. Provozuje a rozvíjí sociální klub Podnikej Odolně, kde propojuje kvalitní podnikatele a zve na setkání inspirativní hosty.