Více než 7 let se aktivně pohybuje ve světě internet marketingu. Poslední 2 roky se specializuje na emailovou komunikaci pro malé, středí i velké klienty. Pracuje na školící nebo konzultační bázi s cílem nastavit emailingovou komunikaci tak, aby vyhovovala příjemcům a při tom vydělávala pro odesílatele.

www.jakubcizmar.cz

Jakub Čižmař
Konzultant a lektor